Inhoud

Opleiding:    (Allround) Schoonheidsspecialist of (Medisch) Pedicure van branche naar MBO

Sector:          Uiterlijke verzorging, Voetzorg
Crebo MBO:  S 25404, AS 25403, P 25406, MP 25404
Locatie:          Amice E-Plaza 

Amice E-Plaza is een online leeromgeving waar je in eigen tempo, met begeleiding thuis je maatwerk opleiding kunt volgen.
De examens kunnen naar keuze op verschillende locaties en dagen worden afgerond.

Voor wie

Heb je al een branche diploma behaald en wil je alsnog een mbo diploma wil halen, dan kun je een aanvulling volgen.
Op basis van het branchediploma kan vrijstelling voor de vaktechnische onderdelen worden gegeven.
LET OP: Mogelijk zijn er aanvullende eisen, bijvoorbeeld als niet eerder ondernemersvaardigheden is gevolgd en wie het diploma medisch pedicure heeft op basis van BKD 2008 zal nog een aanvullende toets oncologie moeten doen.

Doe een Quickscan om een op maat gemaakt plan te ontvangen.

Instroom 
Branche of vakdiploma of onderdelen daarvan.

Uitstroom 
Mbo 3 of 4 diploma binnen het gekozen vakgebied
De MBO3+4 opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zowel het MBO 3+4 als het branchediploma zijn erkend door de Branche (ProVoet).

Doorstroom
Als je het MBO4 diploma hebt behaald, dan kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld podotherapie of huidtherapie.

Starten
: Na de quickscan kun je (elke maand) instromen. 

Opleidingsduur:3, 6 of 9 maanden

Opleiding e-learning via E-Plaza + stage

Je krijgt topegang tot de E-plaza waar je informatie, opdrachten en instructies krijgt, kunt communiceren met je docent en huiswerk kunt inleveren.
Je krijgt toegang tot computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en bestudeert deze thuis.
Je rondt je stage af bij een SBB erkend leerbedrijf.

Opleiding blended learning E-plaza en Amice opleidingscentrum + stage
Er zijn mogelijkheden om een deel van de vakken als les te volgen, neem contact op met Amice voor een intake.

Het aanvullend deel van branche naar mbo bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Nederlands: lezen, luisteren, schrijven en spreken (gesprekken en presenteren); voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  2. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden; voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  3. Engels, lezen, luisteren, schrijven en spreken, alleen voor MBO 4
  4. Loopbaan en burgerschap, ben je ouder dan 30 dan alleen loopbaan.
  5. Keuzedelen (3 punten) passend bij de kwalificatie
  6. Stage (BPV) bij een SBB erkend bedrijf.
Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de mbo opleiding.
op dit moment is ons aanbod:
● Ondernemerschap MBO (2 punten) + Digitale vaardighedenen (1 punt) (mbo 3 en 4)
● Ondernemerschap MBO + Voorbereiding HBO (mbo 4)
● Ondernemerschap MBO + Nederlands 3F of Rekenen 3F of Engels (mbo 3)

Meer informatie over Keuzedelen voor blended learning of voor vrijstelling vind je hier.

Examens en vrijstellingen

Nederlands centraal: Lezen/ luisteren; Nederlands schoolexamens: Schrijven en mondelinge taalvaardigheid (mbo3: 2F, mbo4: 3F)
Rekenen (mbo3: 2F, mbo4: 3F)
Engels centraal: Lezen, luisteren, schrijven, mondelinge taalvaardigheid (mbo4)
Loopbaan en burgerschap: inspanningsverplichting, eindbeoordeling op basis van opdrachten.
Stage: eindbeoordeling op basis van formulieren en verslag

Als je bij TCI examens hebt gedaan kan dit zonder vrijstellingsaanvraag. Als je niet bij TCI examen hebt gedaan zul je voor alle onderdelen van het diploma dat je hebt behaald vrijstelling moeten aanvragen. 

De meeste examens zijn computer examens, met uitzondering van mondelinge taalvaardigheid.
Vrijstellingen zijn mogelijk wanneer je op mbo of havo of hoger een examen op het juiste niveau hebt afgesloten (2F of 3F, Engels A1, of B2)
Keuzedelen kunnen worden vrijgesteld als je examen is afgenomen door een erkend eaxmenbureau of mbo opleiding
Voor het aanvragen van vrijstelling is er een aanvraagformulier, dit vind je onder het tabblad examen.

Stage (BPV)
Je kunt zelf een stageplaats regelen via de website www.stagemarkt.nl of in overleg een stage beoordeling afnemen op school of  in uw eigen bedrijf.
● Volledige stage: 100 uur stage in een erkend leerbedrijf
● Wie al  aantoonbaar 100 uur ervaring heeft als medisch pedicure: controle bij een bpv bedrijf: 1 dag meelopen + beoordeling (opdracht en beoordeling) bij een erkend leerbedrijf in je eigen omgeving

Criteria waarop wordt beoordeeld:
○ Hygiënisch en veilig werken
○ Goede risico analyse in anamnese, door screening en in behandelplan
○ Goede conclusies, keuze voor doorverwijzen en juiste adviezen
○ Het kunnen beoordelen technieken, kunnen toepassen of op juiste wijze doorverwijzen.
Data
Dit is een Maatwerk opleiding. Je kunt starten nadat je reactie op je quickscan hebt gehad en je hebt ingeschreven. 
Kosten
opleiding/onderdeel inschrijf  lesgeld examens termijnen
MBO 3 E-Plaza van branche naar mbo 50,00 680,00 570,00 =automatische incasso
3, 6 of 9 termijnen
MBO 4 E-Plaza van branche naar mbo 50,00  780,00  870,00 =automatische incasso
3, 6 of 9 termijnen
MBO blended learning op aanvraag 50,00      
Vrijstellingsaanvraag TCI    150,00    

N.B. uitsplitsing examenkosten onder het tabblad examens 
Examen
De kosten voor examens worden eind augustus definitief vastegesteld.

examen kosten
Rekenen, Nederlands (3 examens) 390,00
Engels (3 examens) 300,00
Keuzedeel Ondernemerschap portfolio 90,00
Keuzedeel Digitale vaardigheden portfolio 90,00
Keuzedeel Voorbereiding HBO portfolio 90,00
 
Onderwijs
Deze opleiding is bedoeld om de branche opleiding op te schalen naar MBO.

Doelstelling:
Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen