Inhoud
Label INSCHRIJVEN BLAUW

Opleiding:    Schoonheidsspecialist BOL mbo 3 

Sector:            Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:  25404  
Locatie:          Barneveld

Als je een BBL-traject volgt ben je anderhalve dag per week op school en werk je de overige dagen. Je doet nog meer praktijkervaring op doordat je minimaal 610 uur van je studietijd (2 á 3 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf werkt/stage loopt. Je zult bij een mbo-opleiding in de BBL-variant meer contact met collega’s en minder met studiegenoten hebben.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Amice opleidingscentrum is gespecialiseerd in verkorte mbo-opleidingen voor volwassenen.

Het vak schoonheidsspecialist geeft je de kans met mensen te werken, hun huid te verzorgen en ontspanning te bieden. Tijdens de opleiding schoonheidsspecialist leer je vakkundige behandelingen te geven aan gezicht, lichaam, hand-nagel en voet. Je kunt mensen adviseren bij huidproblemen en daarvoor de juiste producten verkopen.


Aanbod opleiding Schoonheidsspecialist

De opleiding schoonheidsspecialist kan bij Amice ook als BBL MBO 3 opleiding worden gevolgd. Tevens krijg je lessen in ondernemersvaardigheden, zodat je na de opleiding ook voldoende in huis hebt om een eigen salon te beginnen. Daarnaast krijg je een keuzevak en ga je praktijkervaring op doen bij een erkend stagebedrijf. 
 

Na het diploma 

Wanneer je het diploma hebt behaald, dan kun je een eigen salon starten of in loondienst gaan werken bijvoorbeeld bij een beautyfarm of beautysalon. Ook kun je met dit diploma doorstromen naar de branche of MBO4 opleiding allround schoonheidsspecialist of diverse specialisaties volgen. Mogelijkheden genoeg om jezelf te blijven ontwikkelen!

Voor wie
Voor mensen met interesse in het beroep schoonheidsspecialist, die leren en werken willen combineren.

Instroom
Een VMBO diploma is gewenst.

Uitstroom
Als je de examens behaald hebt ontvang je het diploma schoonheidsspecialist MBO3 met keuzedelen. De MBO3 opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Daarnaast is het diploma erkend door de Brancheorganisatie (ANBOS).

Doorstroom: Met dit diploma kun je doorstromen naar de opleiding allround schoonheidsspecialist MBO4 of branche of diverse specialisaties volgen

Opleiding Schoonheidsspecialist BBL MBO 3 
Opleidingsduur:1 jaar

Vakinhoud
 • Theorie: gelaat en lichaam 1 (anatomie/fysiologie, pathologie), gelaat en lichaam 2 (theorie van de praktijk lichaam- en gelaatsbehandeling)
  Praktijk: gezichtsbehandeling, lichaamsbehandeling, cosmetische hand- nagel-en voetbehandeling
 • Start je bedrijf: hoe begin je je eigen salon
 • Algemene vakken: Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap
 • Keuzedelen *): Ondernemerschap MBO plus een van de volgende keuzedelen: Visagie of Nagelstyling of Image styling
 • Verplichte stage en aanvullende studie- en oefenuren.
*) Kijk hier voor de uitgebreide uitleg over de Keuzedelen


Mbo’ers jonger dan 18 kunnen ook het studentenreisproduct krijgen.

Zijn je Studiekosten aftrekbaar?
Volg je de opleiding voor je (toekomstige) beroep? Dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken. Zie de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. Je kunt deze toelichting downloaden via www.belastingdienst.nl

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen.

Subsidieregeling praktijkleren biedt subsidiemogelijkheden tot € 2.700,- per jaar per student. Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een voorwaarde voor subsidie is dat de student de begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming heeft genoten. Deze uren vloeien voort uit het onderwijsprogramma van de crebo beroepsopleiding. Dat programma is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, waarbij het bedrijf er mede zorg voor dient te dragen dat het onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden zoals gepland.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op www.rvo.nl.

Label INSCHRIJVEN BLAUW


Data
2021-2022 startdatum dag tijd

MBO3 opleiding
13-9-2021maandag
dinsdag
wo keuzedeel ½jr
3x vrijdag
2 -3 dagen werk/stage
9.00-17.00
9.30-16.00
9.30-15.00
9.30-15.00

 
Lestijden onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen.

Vraag hier het volledige rooster aan!


Wil je liever eerst een gesprek over de mogelijkheden? Maak dan nu een afspraak
 
Kosten
2020-2021 inschrijf lesgeld termijnen lesmaterialen*  examens
Schoonheid MBO3 + keuzedeel visagie 75,00 5395,00
10 x 545

  1955,00  caTCI 1250 

Schooheid MBO3 + keuzedeel nagelstyling 75,00 5395,00 10x 545 2715,00 ca TCI 1315

Keuzedeel
pedicure op aanvraag
         
Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, lesdagen, lestijden en prijzen wijzigen.

Totaal mbo3+visagie 7425,00 excl examens
Totaal mbo3+nagelstyling 8185,00  excl examens
Per factuur wordt 5,00 administratiekosten berekend.

* je zorgt zelf voor passende bedrijfskleding

Klik hier om te zien of je Studiefinanciering krijgt.
 
Onderwijs
2020-2021 Duur Stage SBU per week (les+huiswerk)
MBO3 voltijd 38 weken 610 uur 40 uur

De opleiding bestaat uit 2 dagen per week contacturen schoonheidsspecialist, aangevuld met circa 1 dag algemene vakken, ondernemerschap mbo, ondernemersvaardigheden, keuzedeel 2 en stage/werk op een tijd naar voorkeur van jou en het stagebedrijf.

Doelstellingen:
Opdoen van kennis en vaardigheden:
Kerntaak 1: Een basis schoonheidsbehandeling uitvoeren
 • Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor
 • Voert een gezichtsbehandeling uit
 • Voert een cosmetische hand-, nagel- en voetbehandeling uit
 • Voert een lichaamsbehandeling uit
 • Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten

Kerntaak 2: Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap
 • Bereidt zich voor op de start van een bedrijf
 • Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
 • Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden 
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met tussentijdse toetsen en opdrachten om de verwerking van de lesstof en de toepassing zo goed mogelijk te oefenen. Proefexamens zijn onderdeel van het lesprogramma. Tijdens de praktijklessen zal het regelmatig nodig zijn dat je een model meebrengt.

De opleiding wordt afgesloten met examens. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties van Regio-midden. 
Examen
2020-2021 Examens Examengelden 
Theorie examens
Gelaat 1
Lichaam 1
Gelaat 2
Lichaam 2 
 
Praktijk examens
Gelaat
Lichaam
Cosmetische hand nagel voet
 

Portfolio ondernemen
start je bedrijf
 

MBO vakken
Nederlands centraal lezen/luisteren, schrijven, mondelinge taalvh
Rekenen

 
Examens keuzedelen 
Portfolio ondernemerschap mbo
Nagelstyling theorie en praktijk  
Visagie praktijk                    


Totale kosten

ca.1300   *

*) afhankelijk van examens van keuzedelen. 

De examens van Amice zijn uitbesteed aan exameninstelling TCI

Vrijstellingen
In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een examen (en eventueel de lessen) te krijgen. Bijvoorbeeld voor ondernemersvaardigheden of omdat je eerder onderdelen van de opleiding hebt behaald.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling kan deze via school aanvragen bij TCI, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig.
Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat
het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn.