Inhoud
Opleiding:     Allround Schoonheidsspecialist BBL
Sector:            Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:   25403 
Locatie:           Barneveld 

Als je een BBL-traject volgt ben je een dag per week op school en werk je de overige dagen. Je doet nog meer praktijkervaring op doordat je minimaal 610 uur van je studietijd (2 á 3 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf werkt/stage loopt. Je zult bij een mbo-opleiding in de BBL-variant meer contact met collega’s en minder met studiegenoten hebben.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Amice opleidingscentrum is gespecialiseerd in verkorte mbo-opleidingen voor volwassenen.

De opleiding allround schoonheidsspecialist biedt je een unieke kans om je te specialiseren en je aanbod te verbreden. De allround schoonheidsspecialist voert dezelfde taken uit als de schoonheidsspecialist, maar voert daarnaast ook specialistische behandelingen uit en heeft een breder aanbod.


Aanbod opleiding Allround Schoonheidsspecialist BBL

Je verdiept je in huidverbetering en speciale massagetechnieken. Er worden 3 specialisaties gevolgd: acne, shiatsu massage en huidverbeteringsmassage (bindweefsel- en pincementmassage). Tijdens de Allround Schoonheidsspecialist opleiding krijg je ook diverse additionele behandelingen (aroma & thalasso) en ondernemersvaardigheden aangeleerd die nodig zijn om een zelfstandig allround schoonheidsspecialist te worden.

 

Voor wie

Voor schoonheidsspecialisten die door willen met breder aanbod en die leren en werken willen combineren.

Opleidingsduur

½ jaar


Instroom

Een diploma schoonheidsspecialist (MBO3)


Uitstroom

Als je de examens behaald hebt ontvang je het diploma allround schoonheidsspecialist MBO4. De MBO4 opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Daarnaast is het diploma erkend door de Brancheorganisatie (ANBOS).


Doorstroom

Met dit diploma kun je doorstromen naar HBO, bijvoorbeeld huidtherapie.


Vakinhoud

  • Theorie en praktijk: additionele behandeling, acne, shiatsu, huidverbeteringsmassage
  • Ondernemersvaardigheden: leid je bedrijf (E-Plaza)
  • Algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap 4 (E-Plaza)
  • Keuzedelen: Ondernemerschap MBO plus een van de volgende keuzedelen: Voorbereiding HBO of digitale vaardigheden (E-Plaza)   
  • Verplichte stage/ leerwerkplek.

Aanvullende opties


Ondernemersvaardigheden-Start je bedrijf (ook als E-Plaza te volgen)
Als je het deel start je bedrijf nog niet eerder hebt gevolgd dien je dit ook af te sluiten. Je kunt dit deel in één examen met leid je bedrijf afsluiten.
Label INSCHRIJVEN BLAUW

Data
2021-2022 startdata*) onderdeel lesdagen tijd
Allround schoonheidsspecialist
MBO 4 

7-9-2021
26-10-2021
7-12-2021
11-1-2022
12-11-2021

huidverbetering
acne
additioneel
shiatsu
leid je bedrijf
overige vakken
2-3 dagen werk/stage
dinsdag vrijdag
E-Plaza
16.00-18.30
17.30-21.30
16.00-18.30
16.00-18.30
 9.30-15.00


Lestijden onder voorbehoud van overheidsmaatregelen.

Vraag hier het volledige rooster aan!

Wil je liever eerst een gesprek over de mogelijkheden? Maak dan nu een afspraak
Kosten
2020-2021 inschrijf lesgeld termijnen lesmaterialen examens

Allround Vakdeel + Eplaza
Nagelstyling of visagie tegen meerprijs in overleg

75,00 3870,00
5 x 779
of 10x 392
boeken  +
aromapakket 
totaal  390,00
ca TCI 1700 
Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, cursusdagen, prijzen en lesgelden wijzigen.

Totaal MBO deeltijd 4335,00 exclusief examens
MBO voltijd met studiefinanciering op aanvraag.
Per factuur wordt 5,00 administratiekosten in rekening gebracht


Zijn je Studiekosten aftrekbaar?
Volg je de opleiding voor je (toekomstige) beroep? Dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken. Zie de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. Je kunt deze toelichting downloaden via www.belastingdienst.nl

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen.

Subsidieregeling praktijkleren biedt subsidiemogelijkheden tot € 2.700,- per jaar per student. Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een voorwaarde voor subsidie is dat de student de begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming heeft genoten. Deze uren vloeien voort uit het onderwijsprogramma van de crebo beroepsopleiding. Dat programma is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, waarbij het bedrijf er mede zorg voor dient te dragen dat het onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden zoals gepland.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op www.rvo.nl.
 
Onderwijs
2020-2021 Duur Dagdelen Stage SBU p/w
les+huiswerk
Allround schoonheid ½ jaar 100 610 uur 24

De opleiding bestaat uit 1 dag per week contacturen allround schoonheid,  De algemene vakken, ondernemerschap mbo, ondernemersvaardigheden volg je via E-Plaza en stage loop je op een tijd naar voorkeur van jou en het stagebedrijf.

Doelstellingen:
Opdoen van kennis en vaardigheden:
Kerntaak 1 Een specialistische schoonheidsbehandeling uitvoeren
Ontvangt de cliënt en bereidt de behandeling voor
Voert een additionele schoonheidsbehandeling uit
Voert een acne behandeling uit
Voert een huidverbeterende massage uit
Voert een cosmetische massage volgens de shiatsu methode
Rondt de behandeling af en verkoopt aanvullende producten/diensten

Kerntaak 2: Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap
Bereidt zich voor op de start van een bedrijf
Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, Engels rekenen en loopbaan-burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen.

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met tussentijdse toetsen en opdrachten om de verwerking van de lesstof en de toepassing zo goed mogelijk te oefenen. Tijdens de praktijklessen zal het regelmatig nodig zijn dat je een model meebrengt. De docent zal aangeven wanneer dat is.

De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Amice een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Amicce.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De opleiding wordt afgesloten met examens. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties van Regio-midden.

Volledige informatie krijg je tijdens het intakegesprek. Maak hier een afspraak
Examen
2020-2021 Kosten
Theorie examens:
1. Additionele behandeling
2. Acne
3. Huidverbeteringsmassage
4. Shiatsu
 
Praktijk examens:
1. Additionele behandeling
2. Acne
3. Huidverbeteringsmassage
4. Shiatsu


Portfolio ondernemen:
Leid je bedrijf


Algemene vakken:
Nederlands: Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Engels:Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Rekenen


Keuzedelen
Ondernemerschap mbo portfolio  
Voorbereiding hbo portfolio  of
Digitale vaardigheden    


De verwachte examenkosten zijn   ±1700,- 

De examens van Amice zijn uitbesteed aan exameninstelling TCI.

De examens worden jaarlijks in augustus vastgesteld.

Vrijstellingen
In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een examen  te krijgen. Bijvoorbeeld voor ondernemersvaardigheden of omdat je eerder onderdelen van de opleiding hebt behaald.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling kan deze via school aanvragen bij TCI, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig.
Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat
het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn.