Inhoud

Opleiding:    Allround schoonheidsspecialist

Sector:           Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:  25404 Schoonheid en 25403 Allround Schoonheidsspecialist, 
Locatie:          Barneveld 

Wie al een branche diploma (allround) schoonheidsspecialist heeft behaald en alsnog een mbo diploma wil halen, kan de aanvulling volgen.
Op basis van het branchediploma kan vrijstelling voor de vaktechnische onderdelen worden gegeven.
Als je bij TCI examens hebt gedaan kan dit zonder vrijstellingsaanvraag. Als je niet bij TCI examen hebt gedaan zul je voor alle onderdelen van het diploma dat je hebt behaald vrijstelling moeten aanvragen.

Het aanvullend deel bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Nederlands: lezen, luisteren, schrijven en spreken (gesprekken en presenteren); voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  2. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden; voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  3. Engels, lezen, luisteren, schrijven en spreken, alleen voor MBO 4
  4. Loopbaan en burgerschap, ben je ouder dan 30 dan alleen loopbaan.
  5. Keuzedelen
  6. Stage (BPV) bij een SBB erkend bedrijf.
Opleiding aanvullend MBO-deel 
Je volgt de lessen Nederlands, Engels (mbo4), rekenen, keuzedelen en loopbaan burgerschap en loopt stage bij een SBB erkend bedrijf.
Daarnaast krijg je de beschikking over de computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en kun je oefenen met proefexamens

Opleiding aanvullend MBO-deel sprint
Je krijgt de beschikking over computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en bestudeert deze thuis. Je neemt deel aan de integrale opdracht loopbaan(burgerschap) “goede doelen activiteit” en rondt je stage af bij een SBB erkend bedrijf.

Examens en vrijstellingen
Nederlands centraal: Lezen/ luisteren; Nederlands schoolexamens: Schrijven en mondelinge taalvaardigheid
Rekenen
Engels centraal: Lezen, luisteren, schrijven, mondelinge taalvaardigheid (alleen MBO4)
Keuzedelen, afhankelijk van de keuze
Loopbaan burgerschap, inspanningsverplichting, beoordeling op basis van de opdrachten
Stage: beoordeling op basis van de formulieren beoordelingen en opdrachten.

De meeste examens zijn computer examens, met uitzondering van mondelinge taalvaardigheid.
Vrijstellingen zijn mogelijk wanneer je op havo, mbo of hoger een examen op het juiste niveau hebt afgesloten (2F of 3F, Engels A1, of B2)
Voor het aanvragen van vrijstelling is er een aanvraagformulier, dit vind je onder het tabblad onderwijs en examens.

Keuzedeel
Keuzedelen zijn een verplichting bij de MBO opleidingen.
Lees hier meer over Keuzedelen.

Stage

Je kunt zelf een stageplaats regelen via de website www.stagemarkt.nl of een stage beoordeling afnemen via de school tegen uurprijs, dit kan op school of in overleg in je eigen bedrijf.
Data
Dit is een Maatwerk opleiding. Maak een afspraak met ons via onze contactpagina. Vermeld je  en we nemen contact met je op. 
Kosten
maatwerk: op aanvraag 
maatwerk: op aanvraag