Inhoud
Label INSCHRIJVEN BLAUW


Bijscholing Oncologie en RIAB, voorbereiding op de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie.

E-learning

Het doel van de scholing is om de medisch pedicure te leren hoe ze voor uiteenlopende oncologische patiënten complicaties kan signaleren, voorkomen en inschatten wat risicovolle situaties zijn inzake de voetzorg van deze patiënten. Door middel van het nieuwe RIAB formulier wordt geleerd om middels klinisch redeneren een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. RIAB staat voor Risico inventarisatie en analyse behandelplan. 

Je leert een uitgebreide anamnese afnemen en een periodiek gericht voetonderzoek uit te voeren bij cliënten met een potentiële risicovoet door oncologische aandoeningen en de behandelingen die daarbij horen. Je palpeert, inspecteert en observeert voet en onderbeen. Je leert nagel- en huidafwijkingen aan voeten en handen te signaleren, die kunnen passen bij de gevolgen van systemische behandelingen van kanker. Je leert verschillende testen toe te passen en uit te voeren. Hierbij controleer je bijvoorbeeld de mate van mogelijke neuropathie en standafwijkingen. Je leert wanneer en hoe je moet communiceren met andere disciplines.

Je leert veranderingen te signaleren ten opzicht van eerder uitgevoerd voetonderzoek. Je noteert alle gegevens in een digitaal cliëntsysteem. Je maakt een uitgebreide passende screening op risico’s behorende bij de cliënt. Je onderzoekt de mogelijkheden voor voetbehandeling en maakt dus een weloverwogen risico-analyse. Je verwijst cliënten zonodig door naar een andere discipline met een verwijsbrief. Je leert omgaan met interne rapportages en delen van rapportages in de vorm van een behandelverslag naar relevante disciplines.

Voor wie

Voor de gediplomeerde medisch pedicure die bij willen bijscholen en zich hierna willen specialiseren als MPO.

Instroom

Je hebt het diploma medisch pedicure behaald.

Uitstroom

Als je de toets en casus behaald hebt ontvang je het digitale certificaat Oncologie en RIAB (niveau NLQF4).

Doorstroom

Met dit certificaat kun je doorstromen naar de specialisatie Medisch pedicure oncologie.

Opleiding E-Plaza 

Opleidingsduur: 1 maand

Vakinhoud

  • Theorie: Specifieke anatomie/pathologie en oncologie. Afsluiting met theorietoets.
  • Praktijk: Screening en rapportage van de risicovoet aan de hand van het (digitale) RIAB formulier. Afsluiting met een casus.
  • Klinisch redeneren en communicatie met overige disciplines.
KRP
24 punten
Domein voetzorg - oncologie
 Label INSCHRIJVEN BLAUW


Data
2021-2022 start en eind  
Oncologie en RIAB Starten 14/7
Starten 13/10

Afronden voor 1 juni 2022

inlogcode na ontvangst betaling 
Kosten
2021-2022 inschrijfgeld lesgeld examen
Oncologie en RIAB 50,00 970,00 230,00

GRATIS ivm toekenning subsidie (bij tijdige inschrijving)


Het pakket dat je nodig hebt is het screeningspakket: stemvork+spanner, monofilament, voetmaatmeter, binnenmaatstok en thermometer. en een blauwdrukraam.

 
Onderwijs
2021-2022 duur dagdelen SBU/week (les+ huiswerk)
RIAB bijscholing 3 maanden    3 uur p/w

Doel:
Het onderzoeken en screenen van de potentiële risicovoet
Kennis en vaardigheden:
Kennis van specifieke anatomie/pathologie oncologische voet, vaardigheid van het onderzoeken en behandelen
van de potentiële risicovoet.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een casus. 
Examens