Inhoud

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW

Opleiding:    Medisch pedicure BBL MBO4

Sector:            Voetzorg, Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:   25405 
Locatie:          Barneveld

Als je een BBL-traject volgt ben je een dag per week op school en werk je de overige dagen. Je doet nog meer praktijkervaring op doordat je minimaal 610 uur van je studietijd (2 á 3 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf stage werkt/ loopt. Je zult bij een mbo-opleiding in de BBL-variant meer contact met collega’s en minder met studiegenoten hebben.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Amice opleidingscentrum is gespecialiseerd in verkorte mbo-opleidingen voor volwassenen.

Tijdens de opleiding medisch pedicure leer je specialistische behandelingen uitvoeren, zoals de behandeling van de risicovoet, zoals de diabetische, reumatische, oudere, spastische, oncologische voet en het toepassen van specialistische technieken als nagelbeugels en nagelregulatie en drukverlichtingstechnieken en ortheses.
De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de medische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en pijnklachten, gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. Ook voert de medisch pedicure omvangrijke ondernemerstaken uit. Dienstverlening en communicatie staan centraal in het beroep. Als medisch pedicure heb je een adviserende rol naar de cliënt toe. En tevens heb je een signalerende en preventieve rol als het gaat om afwijkingen aan de voet.

Medisch pedicure is de vervolgopleiding na de pedicure opleiding. De MBO opleiding Medisch pedicure is inclusief stage, keuzedelen en algemene vakken. 
De medisch pedicure kan werken in haar eigen praktijk, in een groepspraktijk, zorginstelling, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum, bij een podotherapeut, of in een multidisciplinair voetenteam in een ziekenhuis. Sommige medisch pedicures werken in loondienst.
 

Voor wie

Voor mensen met interesse in het beroep medisch pedicure


Instroom

Je hebt het diploma pedicure behaald.

Uitstroom

Als je de examens behaald hebt ontvang je het diploma Medisch pedicure MBO4
De MBO4 opleiding Medisch pedicure wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zowel het MBO4 als het branchediploma zijn erkend door de Branche (ProVoet).


Doorstroom

Als je het MBO4 diploma haalt, dan kun je doorstromen naar het HBO. 


Opleidingsduur

½ of 1 jaar 

Groepsgrootte: 8-14 studenten 
Definitief: 1 week voor startdatum

Vakinhoud
  • Theorie: risicovoet (diabetische voet, reumatische voet, oncologische en overige risicovoet), specialistische technieken (antidruk, orthese, nagelbeugels, nagelreparaties)
    Praktijk: behandeling risicovoet, behandeling technieken
  • Ondernemersvaardigheden: leid je bedrijf (E-Plaza)
  • Algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap  (E-Plaza)
  • Keuzedelen*): Ondernemerschap MBO plus een van de volgende keuzedelen: Voorbereiding HBO. digitale vaardigheden (E-Plaza)
  • Verplichte stage/ werkleerplaats.

Aanvullende optie

Ondernemersvaardigheden-Start je bedrijf

Als je het deel Start je bedrijf nog niet eerder hebt gevolgd dien je dit ook af te sluiten. Je kunt dit deel in één examen met start je bedrijf afsluiten.

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW


Data

2021-2022 datum dag tijd
Medisch pedicure BBL MBO4
Ondernemen +
Algemeen+keuzedelen
15-9-2021 woensdag

E-plaza
9.30-15.30/16.00* Het is mogelijk om eerder te beginnen met theorie online en start je bedrijf online.

Het volledige rooster kun je hier aanvragen

Wil je liever eerst een gesprek over de mogelijkheden? Maak dan nu een afspraak
Kosten
2020-2021 inschrijf- lesgeld termijnen materialen totaal Amice examens TCI
Medisch pedicure BBL MBO 4 75,00 2805,00 5x 566

1095,00 3975,00 TCI ca 1455
Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, lesdagen, lestijden en prijzen wijzigen.

Per factuur wordt 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

*Het pakket voor de risicovoet is het screeningspakket: stemvork+spanner, monofilament voetmaatmeter binnenmaatstok. Bij technieken kun je de lamp al dan niet meebestellen. Dit kun je aangeven bij opmerkingen.


Studiekosten aftrekbaar
Volg je de opleiding voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken. Zie de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. Je kunt deze toelichting downloaden via www.belastingdienst.nl  

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen.

Subsidieregeling praktijkleren biedt subsidiemogelijkheden tot € 2.700,- per jaar per student. Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een voorwaarde voor subsidie is dat de student de begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming heeft genoten. Deze uren vloeien voort uit het onderwijsprogramma van de crebo beroepsopleiding. Dat programma is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, waarbij het bedrijf er mede zorg voor dient te dragen dat het onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden zoals gepland.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op www.rvo.nl. 
Onderwijs
2020-2021 duur dagdelen  stage SBU/week 
BBL MBO 4 ½ jaar of 1 jaar 90 610 uur 24 uur


De opleiding bestaat uit 1 dag per week contacturen medisch pedicure, meestal 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk, algemene vakken, keuzedelen, ondernemersvaardigheden via de E-Plaza, stage op een tijd naar voorkeur van jou en het stagebedrijf.

Doelstelling van de opleiding
Opdoen van kennis en vaardigheden
Kerntaak 1 Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren
Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet
Behandelt de (potentiële) risicovoet
Past drukverdelingstechnieken toe
Past nageltechnieken toe

Kerntaak 2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap
Bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er)
Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met tussentijdse toetsen en opdrachten om de verwerking van de lesstof en de toepassing zo goed mogelijk te oefenen. Tijdens de praktijklessen zal het regelmatig nodig zijn dat je een model meebrengt.

De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Amice een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Amicce.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De opleiding wordt afgesloten met examens. Als de theorie examens en de opdrachten voldoende zijn mag je op voor de proeven.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties van Regio-midden.

 
Examen
2020-2021 Examens* Kosten
Theorie examens medisch pedicure:
Diabetische voet
Reumatische voet
Overige risicovoet
Technieken

Praktijk examens:
Risicovoet
TechniekenPortfolio ondernemen:
Leid je bedrijf
 
Algemene vakken:
Nederlands: Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Engels:Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Rekenen
Keuzedelen (afhankelijk van keuze)
Ondernemerschap mbo portfolio  
Voorbereiding hbo portfolio 
90,-
90,-
Totaal  ca 1455,- *
Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, cursusdagen, prijzen en lesgelden wijzigen.

Je dient de theorie examens behaald te hebben voordat je praktijk examen mag doen.

De examens van Amice zijn uitbesteed aan exameninstelling TCI.

De examens worden jaarlijks in augustus vastgesteld. 

Vrijstellingen
In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een examen (en eventueel de lessen) te krijgen. Bijvoorbeeld voor ondernemersvaardigheden of omdat je eerder onderdelen van de opleiding hebt behaald.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling kan deze via school aanvragen bij TCI, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig.
Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat
het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn.