Inhoud

Tijdens de opleiding medisch pedicure leer je specialistische behandelingen uitvoeren, zoals de behandeling van de risicovoet, zoals de diabetische, reumatische, oudere, spastische, oncologische voet en het toepassen van specialistische technieken als nagelbeugels en nagelregulatie en drukverlichtingstechnieken en ortheses.
De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de medische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en pijnklachten, gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. Ook voert de medisch pedicure omvangrijke ondernemerstaken uit. Dienstverlening en communicatie staan centraal in het beroep. De medisch pedicure heeft een adviserende rol naar de cliënt toe. Ook heeft ze een signalerende en preventieve rol als het gaat om afwijkingen aan de voet.

Medisch pedicure is de vervolgopleiding na de pedicure opleiding. Je kunt kiezen voor een MBO4 of een brancheopleiding.
De MBO opleiding is inclusief stage, keuzedelen en algemene vakken.

De medisch pedicure kan werken in haar eigen praktijk, in een groepspraktijk, zorginstelling, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum, bij een podotherapeut, of in een multidisciplinair voetenteam in een ziekenhuis. Sommige medisch pedicures werken in loondienst.
 
Voor wie: Voor mensen met interesse in het beroep medisch pedicure

Instroom: Je hebt het diploma pedicure behaald.
Op diverse momenten in het jaar is het mogelijk om in te stromen.

Uitstroom
: Als je de examens behaald hebt ontvang je het diploma Medisch pedicure branche NLQF4.
De MBO4 opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zowel het MBO4 als het branchediploma zijn erkend door de Branche (ProVoet).

Doorstroom: Als je het MBO4 diploma haalt, dan kun je doorstromen naar het HBO. Met dit diploma kun je ook door naar de Specialisatie Medisch pedicure Sport.

Opleiding medisch pedicure MBO 4
Opleidingsduur: ½, 1 of 1½ jaar of in blokken op eigen tempo

Vakinhoud:

  • Theorie: risicovoet (diabetische voet, reumatische voet, oncologische en overige risicovoet), specialistische technieken (antidruk, orthese, nagelbeugels, nagelreparaties)
    Praktijk: behandeling risicovoet, behandeling technieken
  • Algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap
  • Keuzedelen*): Ondernemerschap MBO plus een van de volgende keuzedelen: Sportmassage, Coaching bij Voeding en Beweging, Voorbereiding HBO.
  • Verplichte stage.
*) Kijk hier voor de uitgebreide uitleg over de Keuzedelen

Locaties: Deze opleiding wordt aangeboden in Barneveld en Rotterdam.

Aanvullende opties:
Ondernemersvaardigheden-Start je bedrijf
Als je het deel Start je bedrijf nog niet eerder hebt gevolgd dien je dit ook af te sluiten. Je kunt dit deel in één examen met start je bedrijf afsluiten.
Nederlands en Rekenen en Engels digitaal
Als je thuis extra wilt oefenen met Nederlands en rekenen.

Data
2018-2019 datum  dag tijd
Medisch pedicure mbo 
locatie Barneveld
6/3/2019 woensdag 9.30-15.30 of 16.00 uur
Onderdelen:   woensdag 9.30-16.00 uur
Module risicovoet 6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 17/4, 8/5, 22/5, 5/6, 12/6, 26/6 (ocht) woensdag 9.30-15.00 of 15.30 uur
Module technieken 27/3, 10/4, 24/4, 15/5, 29/5, 19/6, 26/6 (mi) woensdag 9.30-16.00 uur
Module leid je bedrijf 26/4, 17/5, 24/5, 31/5 vrijdag 9.30-15.00 uur
Algemene vakken en keuzedelen in overleg      
Het volledige rooster kun je hier aanvragen.

2019-2020 datum  dag tijd
Medisch pedicure mbo4
locatie Barneveld
18/9/2019 woensdag 9.30-15.30 of 16.00
Onderdelen:      
Module risicovoet 18/9 woensdag 9.30-15.00 of 15.30
Module technieken   woensdag 9.30-16.00
Module leid je bedrijf   vrijdag 9.30-15.00
Algemene vakken en
Keuzedeel ondernemerschap mbo of
Keuzedeel voorbereding hbo
  vrijdag 9.30-15.00
Keuzedeel coaching voeding/beweging   woensdag  13.30-20.00
Keuzedeel Sportmassage   dinsdag 19.00-22.00
 
Kosten
2017-2018 inschrijf- lesgeld termijnen materialen examens
Medisch pedicure MBO 4
inclusief les-examengeld
van 2 keuzedelen
75,00 3435,00  
10x 

boeken  568,00
materialen*  680,00
totaal 1248,00
2090,00
Keuzedeel ondernemerschap MBO       boeken 20,00  
           
keuzedeel
sportmassage*
  495,00   boeken 130,00
materialen 99,00
totaal 229,00
via NGS
keuzedeel coaching bij voeding/beweging        boeken 100,00  
Keuzedeel voorbereiding hbo       portfolio 25,00  
Optie Nederlands digitaal   95,00      
Optie Rekenen digitaal   95,00      
Optie Engels digitaal   95,00      

Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, cursusdagen, prijzen en lesgelden wijzigen.

*Het pakket voor de risicovoet is het screeningspakket: stemvork+spanner, monofilament voetmaatmeter binnenmaatstok. Als je dit al hebt kun je het uitvinken bij pakketten.
Bij technieken kun je de lamp al dan niet meebestellen.


Inclusief examens (1e keer), deze worden in de termijnbedragen meegenomen. Examens worden ingedeeld volgens rooster. Geen risico van te laat aanmelden, geen extra administratiekosten. Eventuele toeslag digitaal kan per pin worden afgerekend. Vrijstellingen worden na toekenning verrekend.

Hier vind je de inschrijf- en betaalinstructies

Studiekosten aftrekbaar
Volg je de opleiding voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken. Zie de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. Je kunt deze toelichting downloaden via www.belastingdienst.nl

 
Onderwijs
2018-2019 duur dagdelen  stage SBU/week 
MBO 4 1 of 1½ jaar 90 125 uur 24 of 18 uur


De opleiding bestaat uit 1 dag per week contacturen (medisch) pedicure, meestal 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk, aangevuld met circa 1 dag algemene vakken, ondernemerschap mbo, ondernemersvaardigheden en activiteiten, een dag keuzedeel 2 en stage op een tijd naar voorkeur van jou en het stagebedrijf.

Doelstelling van de opleiding
Opdoen van kennis en vaardigheden
Kerntaak 1 Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren
Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet
Behandelt de (potentiële) risicovoet
Past drukverdelingstechnieken toe
Past nageltechnieken toe

Kerntaak 2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap
Bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er)
Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen


Tijdens de lessen wordt er gewerkt met tussentijdse toetsen en opdrachten om de verwerking van de lesstof en de toepassing zo goed mogelijk te oefenen. Tijdens de praktijklessen zal het regelmatig nodig zijn dat je een model meebrengt.


De opleiding wordt afgesloten met examens. Als de theorie examens en de opdrachten voldoende zijn mag je op voor de proeven.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties van Regio-midden.

 
Examen
2018-2019 Kosten
Theorie examens medisch pedicure:
Diabetische voet
Reumatische voet
Overige risicovoet
Technieken

95,-
95,-
95,-
95,-
Praktijk examens:
Risicovoet
Technieken

260,-
260,-
Portfolio ondernemen:
Start en Leid je bedrijf
260,-
Algemene vakken:
Nederlands: Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Engels:Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Rekenen

300,-
300,-
90,-
Keuzedelen (afhankelijk van keuze)
Ondernemerschap mbo portfolio  
Voorbereiding hbo portfolio 
Coaching voeding/beweging portfolio                               
Sportmassage (ngs) th + pr  

90,-
90,-
150,-
243,-
Examen toeslag per digitaal examen 25,-  
Totaal 
+ 5,- per factuur
ca 2090,- *
Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, cursusdagen, prijzen en lesgelden wijzigen.

Je dient de theorie examens behaald te hebben voordat je praktijk examen mag doen.

Examens worden apart in rekening gebracht.

De examens van Amice zijn uitbesteed aan exameninstelling TCI, maar worden zoveel mogelijk bij Amice afgenomen.
Vaste data voor theorie examens zijn in september, november, januari, april en juni.
Digitale examens worden circa 1x per maand aangeboden tegen meerprijs.
Praktijk- en portfolio examens vinden 2x per jaar plaats net voor de voorjaars en de zomervakantie. Elke maand zijn er mogeljkheden bij TCI.

De examens worden jaarlijks in augustus vastgesteld. De informatie over aanmelden, prijzen en data kun je terugvinden in de studiewijzer en op de examenpagina in de classroom van de student.

Vrijstellingen
In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een examen (en eventueel de lessen) te krijgen. Bijvoorbeeld voor ondernemersvaardigheden of omdat je eerder onderdelen van de opleiding hebt behaald.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling kan deze aanvragen door het docxaanvraagformulier met kopie van relevante bewijzen in te sturen naar examen@amice.nl.