Inhoud
Think Pink is kijken naar kwaliteitszorg door groepsgerichte uitwerking van aandachtsgebieden binnen het (pedicure) bedrijf, waarbij een zelfevaluatie systeem ontstaat.

Er wordt gewerkt vanuit het INK-model, waarbij bekeken wordt
  • wat kwaliteit is
  • het ontstaan van kwaliteitseisen
  • hoe je een goed werkend kwaliteitzorgsysteem kunt opzetten (PDCA cirkel) 
  • hoe je je bedrijf kunt verbeteren en vernieuwen.
De workshop duurt 3 uur.

Er zijn door Procert 3 accreditatiepunten toegekend 
Domein: Kwaliteitsbewust handelen
Categorie: Beroepsvereisten
Data
2017-2018 data dag tijd
Kwaliteitszorg Think Pink 14/5 maandag 10.00-13.00
Kwaliteitszorg Think Pink 12/7 donderdag 13.30-16.30
 
Kosten
2017-2018 lesgeld
Kwaliteitszorg - Think Pink 60,00
 
Examen
Deze workshop wordt afgerond met een certificaat
Bij KRP registaratie ontvang je 10 punten. 
(per 1 januari 2018 wordt het puntensysteem aangepast)