Het arbeidstekort in de voetzorg zal de komende jaren alleen maar toenemen omdat Nederland en het huidige pedicure ledenbestand van Provoet, de brancheorganisatie van de (medisch) pedicures, aan het vergrijzen is.
Daarnaast komen er steeds meer mensen met diabetes mellitus en zien we het aantal reumapatiënten ook stijgen. Deze patiënten hebben goede voetzorg nodig en het is belangrijk om deze groepen mensen mobiel te houden en ze langer in hun eigen leefomgeving te laten wonen.

Zowel de particuliere onderwijssector als de crebo scholen zijn regelmatig in overleg met Provoet om te kijken of een flexibele opleiding kan leiden tot meer gediplomeerde (medisch) pedicures. Een samenwerking met de zorg opleiding is een van de pijlers binnen deze aanvraag om mensen uit de zorg snel en bekwaam op te leiden. Zij zijn dagelijks met zorg bezig en zien ook regelmatig de voetproblemen die zorgvragers hebben.

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast de reguliere bol en bbl-trajecten. Deze ‘Derde Leerweg’ biedt maatwerk voor werkenden die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. 

De derde leerweg lijkt voor Amice en Summa Beauty & Lifestyle een uitkomst om sneller en meer volwassenen en instromers binnen de zorg op te leiden tot pedicure en/of medisch pedicure. Met name medisch pedicure is een belangrijke schakel binnen de ketenzorg voor het toenemend aantal mensen met potentiële risicovoeten.
We willen de derde leerweg geheel uitwerken als gepersonaliseerde maatwerk-opleiding, waarin nulmetingen voorop staan en studenten op verschillende niveaus kunnen instromen en dus op eigen tempo en snelheid de gehele opleiding kunnen doorlopen.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg.
Heb je vragen? Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!
kennis maken? Leuk!
maak nu een afspraak!
Opleidingen voor iedereen!