Inhoud

                                                                                                                                      Label INSCHRIJVEN BLAUW

Nederland leert door - Scholingsaanbod

Schrijf je NU alvast in via het inschrijfformulier en reserveer je plaats voor een gratis opleiding twv € 1000-1250.  Er wordt op volgorde van binnenkomst gewerkt. Er is beperkt plek! Zodra de subsidie is toegekend nodigen we je uit voor de formele inschrijjving. 

1. Theorie opleiding pedicure  - Niveau: MBO3 of NLQF 3


Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding 

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure; Kennis van anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van de praktijk. 
Examens: 3 theorie examens 

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

2. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 4 - Niveau: MBO3+4 of NLQF 3+4


Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Een eigen praktijk starten of voortzetten ; afronden opleiding

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, invulportfolio en financieel plan.
Inhoud:Je leert een ondernemingsplan maken, onderzoeken welke vormen van ondernemen het beste bij het ondernemingsplan passen, onderzoeken welke bedrijfsprocessen nodig zijn om te kunnen gaan ondernemen en een marketingstrategie met activiteiten, doelstellingen en te leveren (financiële) inspanning formuleren.
Daarnaast leer je personeelsbeleid te formuleren en leer je hoe je je kunt positioneren in de ketenzorg, door je te oriënteren op de lokale samenwerkingsverbanden en netwerken. Ook dit neem je op in je ondernemersplan.               
Examen: portfolio examen met beoordelingsgesprek

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

3. Theorie risicovoet opleiding medisch pedicure - Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie: Voor pedicures
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch pedicureopleiding en de technieken

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de risicovoet medisch pedicure; Kennis van voetzorg bij diabetici, reuma en oncolgie/overige risicovoet. 
Examens: 3 theorie examens 

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

4. Traject van branche naar mbo3 diploma - Niveau: MBO3


Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige pedicureonderneming; het verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante keuzedelen en versterking van de taal- en rekenvaardigheden.

Voor wie: Voor pedicures en schoonheidsspecialisten
Instroom:  Diploma pedicure of schoonheidsspecialist
Doorstroom: Naar MBO4 

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: Nederlands 2F, rekenen 2F, loopbaanburgerschap, BPV en keuzedelen.
Examens: theorie examens en portfolio examens

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

5. Traject van branche naar mbo4 diploma - Niveau: MBO4


Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige (medisch) pedicureonderneming; het verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante keuzedelen en versterking van de taal- en rekenvaardigheden.

Voor wie: Voor medisch pedicures en allround schoonheidsspecialisten
Instroom:  Diploma (medisch) pedicure of (allround) schoonheidsspecialist
Doorstroom: Naar HBO 

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels, loopbaanburgerschap, BPV en keuzedelen.
Examens: theorie examens en portfolio examens

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

6. Risicovoet, RIAB en blauwdrukken - Niveau: NLQF 4


Doel
: Het uitvoeren van een gedigitaliseerd voetonderzoek; risico inventarisatie, analyse en behandelplan (RIAB) volgens gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en verslaglegging. 

Voor wie
: Voor pedicures DV, RV, DV/RV
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure + certificaat DV, RV of DV/RV)
Doorstroom: De medisch pedicure opleiding 

Duur: 3 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en praktijkles
Inhoud: Je leert een gedigitaliseerd voetonderzoek en verslaglegging uit te voeren, blauwdrukken en theorie risicovoeten.
Examens: Theorie examens overige risicovoet, Praktijktoets voetonderzoek

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

7. Oncologie en RIAB - Niveau: NLQF 4

Doel: Het onderzoeken en screenen van de potentiële risicovoet; risico inventarisatie, analyse en behandelplan (RIAB) volgens gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en verslaglegging.

Voor wie: Voor medisch pedicures 
Instroom:  ProVoet erkend diploma medisch pedicure 
Doorstroom: De specialisatie oncologische voet

Duur: 3 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en praktijkles
Inhoud: Je leert een gedigitaliseerd voetonderzoek van de potentiele risicovoet en verslaglegging uit te voeren, klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet.
Examens: Theorie examen oncologische voet en specifieke anatomie/pathologie , Casusexamen

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW

Data
Schrijf je nu in via het inschrijfformulier en reserveer je plaats. Er wordt op volgorde van binnenkomst gewerkt. Er is beperkt plek!
Zodra de subsidie is toegekend nodigen we je uit voor de formele inschrijving en start van de opleiding. 
Kosten
Kosteloos je traject van(af) 1000,- volgen. 
Examen
Examens zijn uitbesteed aan erkend examenbureau TCI. 
Onderwijs
Doelstelling:
Een traject afronden voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. 
Kies voor omscholing; er is een tekort aan Pedicures!