Inhoud

                                                                                                                                      Label INSCHRIJVEN BLAUW

nl leert door

Gratis Scholingsaanbod toegekend vanaf juli 2021           

Subsidie 1: 
allen twv € 1250,-.
Je kunt je aanmelden voor meerdere trajecten 

Subsidie 2: 
twv € 75,- tot  € 1575,-
Je
 kunt je aanmelden voor 1 traject waarbij scholingen stapelbaar zijn.
Maximaal 2 C4 trajecten (twv €1000,- overheidsbijdrage, waarde gem. € 1250,-).
Je kunt maximaal 3 scholingen volgen twv maximaal € 2000,- overheidsbijdrage.

Aanmelden voor beide subsidietrajecten is mogelijk indien je deze tijdig positief kunt afronden. Er is beperkt plek en er wordt op volgorde van binnenkomst gewerkt.

1. Scholingstrajecten: 1, 3, 4, 11 en 12 
Einddatum tot 1 juni 2022
zie ook: vind je update . hoe werkt nederland

Schrijf je direct formeel in met bijgaande formulieren
docxFormulieren  en docxbrief

2. Sectoraal maatwerk: alle trajecten behalve 12
Einddatum tot 1 juni 2022
zie ook: subsidie NL leert door provoet

Schrijf je direct formeel in met bijgaande formulieren
docxdocxFormulieren en docxbrief

De subsidietrajecten zijn toegankelijk voor alle nieuwe inschrijvingen en voor diverse trajecten ontvang je ook KRP punten.
Schrijf je NU alvast in via het inschrijfformulier en reserveer je plaats voor een gesubsidieerde opleiding / cursus of e-learning


1. Theorie opleiding pedicure / C4 - Niveau: MBO3 of NLQF 3  


Doel
: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding 

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure; Kennis van anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van de praktijk. 
Examens: 3 theorie examens 

Data: MEET sessies op donderdagavond 19.00-20.00 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022
Start: juli of augustus

2. Ondernemersvaardigheden niveau 3 / C3 - Niveau: MBO3 of NLQF 3


Doel: Het starten van een eigen onderneming

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Een eigen praktijk starten; afronden opleiding

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, invulportfolio en financieel plan.
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (start je bedrijf)               
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek

Data: MEET sessie op maandagavond 19.00-20.00 uur circa 1x per 2/3 weken
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

3. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 4 / C4 - Niveau: MBO3+4 of NLQF 3+4


Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Een eigen praktijk starten of voortzetten; afronden opleiding

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, invulportfolio en financieel plan.
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (start en leid je bedrijf)             
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek

Data
: MEET sessie op maandagavond 19.00-20.00 uur circa 1x per ±3 weken
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022


4. Theorie risicovoet opleiding medisch pedicure / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie: Voor pedicures
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch pedicureopleiding en de technieken

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de risicovoet medisch pedicure; Kennis van voetzorg bij diabetici, reuma en oncolgie/overige risicovoet. 
Examens: 3 theorie examens 

Data: MEET sessies op woensdagavond vanaf 15-7-7 of vanaf 1-9 - circa 1x per 2 weken
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

5. Ondernemersvaardigheden niveau 4 / C3 Niveau: MBO 4 of NLQF 4


Doel: Het verdiepen of verbreden van een eigen onderneming

Voor wie: Als je medisch pedicure of allround schoonheidsspecialist wilt worden of interesse hebt in het leiden van een bedrijf
Instroom:  Pedicure, schoonheidsspecialist
Doorstroom: Een eigen praktijk voortzetten ; afronden opleiding

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, invulportfolio en financieel plan.
Inhoud: Opstellen van een ondernemings en financieel plan. (leid je bedrijf)         
Examen: Portfolio examen met beoordelingsgesprek

Data
: MEET sessie op maandagavond 19.00-20.00 uur circa 1x per ±3 weken
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

6. Traject van branche naar mbo3 diploma / C4 - Niveau: MBO3


Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige pedicureonderneming; het verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante keuzedelen en versterking van de taal- en rekenvaardigheden.

Voor wie: Voor pedicures en schoonheidsspecialisten
Instroom:  Diploma pedicure of schoonheidsspecialist
Doorstroom: Naar MBO4 

Duur: 6-9 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: Nederlands 2F, rekenen 2F, loopbaanburgerschap, BPV en keuzedelen.
Examens: theorie examens en portfolio examens

Data: Meet sessies op woensdagavond van 19-00-20.00 uur vanaf 1-9 - circa 1x per maand, zie pdfrooster (geen engels!)
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

7. Traject van branche naar mbo4 diploma / C4 - Niveau: MBO4


Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de huidige (medisch) pedicureonderneming; het verbreden en verdiepen door arbeidsmarktrelevante keuzedelen en versterking van de taal- en rekenvaardigheden.

Voor wie: Voor medisch pedicures en allround schoonheidsspecialisten
Instroom:  Diploma (medisch) pedicure of (allround) schoonheidsspecialist
Doorstroom: Naar HBO 

Duur: 6-9 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's oefentoetsen
Inhoud: Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels, loopbaanburgerschap, BPV en keuzedelen.
Examens: theorie examens en portfolio examens

Data:
Meet sessies op woensdagavond van 19-00-20.00 uur vanaf 7-7 of vanaf 1-9 - circa 1x per maand, zie pdfrooster
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

8. Specialisatie Acne / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel
:  Aanleren van theorie en praktijk van de acnebehandeling

Voor wie
: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en verdiepen
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist

Duur: 6 weken
Vorm: Theorie Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en Praktijkles en Theorieterugkoppeling zijn live
Inhoud: In de praktijk leer je een dieptereiniging uitvoeren, een behandeling te geven ter verweking en verdunning van de hoornlaag, hoe je pustels, papels en comedonen verwijdert en hoe je de nabehandeling doet om de zuurgraad van de huid te neutraliseren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan advies en verkoopvaardigheden en behandelingen in kuurverband.
Examens: Theorie en praktijkexamen acne

Start: Theorie & Praktijk bij Amice groep 1: dinsdagavond 2/11, groep 2: woensdagavond 12/1
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

9. Specialisatie Huidverbeteringsmassage / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel: Aanleren van theorie en praktijk van de huidverbeteringsbehandeling

Voor wie: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en verdiepen
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist

Duur: 6 weken
VormTheorie Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en Praktijklessen Live
Inhoud: Je leert de bindweefselmassage en pincement massage technieken, specifieke grepen en adviezen geven en kuurbehandelingen.
Examens: Theorie- en praktijkexamen huidverbetering

Start: Praktijk groep 1: 7/9 dinsdag na-middagen, groep 2: 7/9 dinsdagochtend, groep 3: 8/3 dinsdagnamiddag.
Theorie: 4x maandagavond online meetsessie (19-20)
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

10. Specialisatie Shiatsu massage / C4 - Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel: Aanleren van theorie en praktijk van de shiatsubehandeling

Voor wie: Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verbreden en verdiepen
Instroom:  Basisdiploma schoonheidsspecialist
Doorstroom: Opleiding allround schoonheidsspecialist

Duur: 6 weken
Vorm: Theorie Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en Praktijklessen Live
Inhoud: Je leert de shiatsu behandeling met als doel versterken van de huidconditie en daarnaast het normaliseren van de huidfuncties. Dit gebeurt d.m.v. drukpunten, meridiaan strekkingen en meridiaan massages.
Examens: Theorie en praktijkexamen shiatsu

Start: Praktijk groep 1: 22/9 woensdagavondden, groep 2: 11/1 dinsdag na-middagen
Theorie: 3x maandagavond online meetsessie (19-20)
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

11. Oncologie en RIAB / C4 - Niveau: NLQF 4

(inschrijven bij traject 1 scholing)

Doel: Het onderzoeken en screenen van de potentiële risicovoet; risico inventarisatie, analyse en behandelplan (RIAB) volgens gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en verslaglegging.

Voor wie: Voor medisch pedicures 
Instroom:  ProVoet erkend diploma medisch pedicure 
Doorstroom: De specialisatie oncologische voet

Duur: 3 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en praktijkles
Inhoud: Je leert een gedigitaliseerd voetonderzoek van de potentiele risicovoet en verslaglegging uit te voeren, klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet.
Examens: Theorie examen oncologische voet  , Casussen RIAB

Data: Theorie geheel online via meetsessie: woensdagavond 4x 20.00-21.00 
Start: maandelijks 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022


12. RIAB, overige risicovoet en blauwdrukken / C4 - Niveau: NLQF 4 (inschrijven bij traject 1 scholing)


Doel: Het onderzoeken en screenen van de potentiële risicovoet; risico inventarisatie, analyse en behandelplan (RIAB) volgens gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en verslaglegging.

Voor wie: Voor pedicures DV, RV, DV/RV 
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure 
Doorstroom: medisch pedicure

Duur: 3 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen en praktijkles
Inhoud: Je leert een gedigitaliseerd voetonderzoek van de potentiele risicovoet en verslaglegging uit te voeren.
Examens: Theorie examen (reuma) overige risicovoet , casussen RIAB

Data: woensdagavond  20.00-21.00 
Kosten: Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022


13. (KRP) E-learning Klanttevredenheid / C2
14. (KRP) E-learning Social media / C2
15. (KRP) E-learning Maatschappelijk verantwoord ondernemen / C1
16. (KRP) E-learning Kwaliteitszorg - Think Pink / C1
17. (KRP) Live-Geavanceerd fraisengebruik / C2

 Korte e-learnings vooral voor medisch pedicure KRP erkenning- NLQF 4     

18. Theorie opleiding schoonheidsspecialist gelaat / C4 - Niveau: MBO3/NLQF 3  

Doel: 
Het behalen van de theoretische onderdelen gelaat van de beroepsopleiding schoonheidsspecialist

Voor wie:
Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom: 
VMBO of hoger
Doorstroom: 
Doorstromen naar het praktijkdeel gelaat van de opleiding schoonheidsspecialist

Duur:
9 maanden
Vorm: Live of Online
leren via E-Plaza, met instructie, video's, oefentoetsen
Inhoud: 
De theoretische vakken gelaat van de beroepsopleiding schoonheidsspecialist; Kennis van anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van het gelaat. 
Examens: 
2 theorie examens 

Data: start september

Kosten:
Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

19. Cosmetische hand-nagel-voet behandeling / C3-Niveau: MBO3 of NLQF3

Doel:
Het kunnen uitvoeren van een cosmetische behandeling, deel van opleiding schoonheidsspecialist

Voor wie:
Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom: 
VMBO of hoger
Doorstroom:
Een (extra) behandeling kunnen aanbieden; afronden opleiding

Duur:
6 weken
Vorm:
Live praktijk lessen ondersteuning via E-Plaza, met instructie, video's.
Inhoud: 
Cosmetische behandeling van handen en voeten, nagels vijlen en lakken en massage              
Examen:
Praktijkexamen

Data:
dinsdag 12.30-15.30 uur: 21/9 + 28/9 + 26/10+ 16/11 + 14/12 (laatste 3 lessen met model)
Kosten:
Kosteloos, doel: afronding van de opleiding uiterlijk voor 1-6-2022

20. Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans e.o. via Berlitz internationaal taleninstituut

21. Digitale vaardigheden / ICT/ Office 365 vaardigheden, via Tailor-IT

                                                          Label INSCHRIJVEN BLAUW

Data

Schrijf je nu in via het inschrijfformulier en reserveer je plaats. Er wordt op volgorde van binnenkomst gewerkt. Er is beperkt plek!
Zodra de subsidie is toegekend nodigen we je uit voor de formele inschrijving en start van de opleiding.

 
Kosten

Kosteloos je traject van € 75,-  tot 1575,- volgen.

 
Examen

Examens zijn uitbesteed aan erkend examenbureau TCI.

 
Onderwijs

Doelstelling:
Een traject afronden voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

 
Schrijf je in voor de gratis RIAB cursus en ontvang 24 KRP punten