Amice Opleidingscentrum heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan!


Onderwijs

Kleine lesgroepen
Persoonlijke aandacht voor de student
Docenten met ervaring in de beroepspraktijk
Regelmatige (bij)scholing van docenten
(Ontwikkeling van) goed lesmateriaal

Beroepenveld

Actieve samenwerking met:
BPV bedrijven
Brancheorganisaties
Andere vakscholen en organisaties
Kenniscentrum en exameninstanties

Examens
Deskundige examinatoren en voorzitters
Zorgvuldige inkoop van examens
Regelmatige controle van het examenaanbod
Examenprocessen en examenreglementen
Resultaat
Controle van de gestelde doelen
Meting en anlyse van de (examen)resultaten
Voorgenomen verandering op grond van resultaten

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid, handboek
Interne en externe kwaliteitscontrole
Jaarlijkse kwaliteitscyclus volgens de plan-do-check-act methode.

Tevredenheid

Tevredenheidsmeting door enquetes bij:
- studenten en examenkandidaten
- Medewerkers en bpv bedrijven

Klachten

Actief klachtenbeleid
Aangesloten bij de commissie van beroep (VOUV)
pdfKlachtenprocedure

Openbaarheid
pdf2021 jaarverslag
pdf2018 inspectierapport verkort onderwijs
pdf2018 inspectierapport 4 jaarlijks onderzoek