Amice Opleidingscentrum is een particuliere onderneming voor beroepsopleidingen.

Doel
Het verzorgen van basis- en vervolgopleidingen op het gebied van beauty, pedicure, wellness en lifestyle in de vorm van MBO, vak-brancheopleidingen en workshops voor cursisten vanaf ca. 16 jaar.

Professioneel
Amice wil onderwijs leveren gericht op professionaliteit, gericht op functioneren in de maatschappij, en daarbij zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de cursist.

Bij de tijd
Amice wil dat de leeromgeving en het leeraanbod maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord is. Innovatie is dan ook een speerpunt.

Identiteit
Amice heeft als wezenlijk element van haar identiteit verdraagzaamheid en respect voor de ander.

Betrokken
Amice wil door de inrichting van de organisatie – uitnodigend tot actieve betrokkenheid, meedenken en meedoen- ernaar streven dat op alle niveaus de talenten en inbreng van betrokkenen tot hun recht komen.

Persoonlijke aandacht
Amice richt zich op persoonlijke aandacht, respecteert de unieke mens die de kans moet krijgen zich te ontwikkelen en wil de flexibiliteit en studiebegeleiding in de opleiding bieden die daarvoor nodig is.

Ontplooiing
Amice kiest een personeelsbeleid waarvan werving en selectie, persoonlijke ontplooiing en toerusting in dienst staan van haar doelstellingen.

Samenwerking
Amice wil actief samenwerken met branche, beroepenveld en externe organisaties om bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit.

Verantwoording
Amice wil verantwoording afleggen voor haar beleidskeuzen en -uitvoering, en zoekt daartoe steeds het gesprek met belanghebbenden.

Maatschappelijk verantwoord
Amice wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid actief vorm geven door de ondersteuning van ‘goede doelen’.