Inhoud

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW

Opleiding:    Pedicure van branche naar MBO

Sector:          Voetzorg
Crebo MBO:  P 25406
Locatie:         Amice E-Plaza 

Amice E-Plaza is een online leeromgeving waar je in eigen tempo, met begeleiding thuis je maatwerk opleiding kunt volgen.
De examens kunnen naar keuze op verschillende locaties en dagen worden afgerond.

Voor wie

Heb je al een branche diploma behaald en wil je alsnog een mbo diploma wil halen, dan kun je een aanvulling volgen.
Op basis van het branchediploma kan vrijstelling voor de vaktechnische onderdelen worden gegeven.
LET OP: Mogelijk zijn er aanvullende eisen, bijvoorbeeld als niet eerder ondernemersvaardigheden is gevolgd.

Doe een Quickscan om een op maat gemaakt plan te ontvangen.

Instroom 
Branche of vakdiploma of onderdelen daarvan.

Uitstroom 
Mbo 3 diploma binnen het gekozen vakgebied
De MBO opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zowel het MBO als het branchediploma zijn erkend door de Branche (ProVoet).

Doorstroom
Na MBO3 kun je door naar Medisch pedicure MBO 4. Als je het MBO4 diploma hebt behaald, dan kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld podotherapie of huidtherapie.

Starten
: Na de quickscan kun je (elke maand) instromen. 

Opleidingsduur:3, 6 of 9 maanden

Opleiding e-learning via E-Plaza + stage

Je krijgt toegang tot de E-plaza waar je informatie, opdrachten en instructies krijgt, kunt communiceren met je docent en huiswerk kunt inleveren.
Je rondt je stage af bij een SBB erkend leerbedrijf.

Opleiding blended learning E-plaza en Amice opleidingscentrum + stage
Er zijn mogelijkheden om een deel van de vakken als les te volgen, neem contact op met Amice voor een intake.

Het aanvullend deel van branche naar mbo bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Nederlands: lezen, luisteren, schrijven en spreken (gesprekken en presenteren); voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  2. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden; voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  3. Engels, lezen, luisteren, schrijven en spreken, alleen voor MBO 4
  4. Loopbaan en burgerschap.
  5. Keuzedelen (3 punten) passend bij de kwalificatie
  6. Stage (BPV) bij een SBB erkend bedrijf.
Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de mbo opleiding.
op dit moment is ons aanbod:
● Ondernemerschap MBO (2 punten) + Digitale vaardigheden (1 punt) (mbo 3 en 4)
● Ondernemerschap MBO + Voorbereiding HBO (mbo 4)
● Ondernemerschap MBO + Nederlands 3F of Rekenen 3F of Engels (mbo 3)

Meer informatie over Keuzedelen voor blended learning of voor vrijstelling vind je hier.

Examens en vrijstellingen

Nederlands centraal: Lezen/ luisteren; Nederlands schoolexamens: Schrijven en mondelinge taalvaardigheid (mbo3: 2F, mbo4: 3F)
Rekenen (mbo3: 2F, mbo4: 3F)
Engels centraal: Lezen, luisteren, schrijven, mondelinge taalvaardigheid (A2,B1; mbo4)
Loopbaan en burgerschap: inspanningsverplichting, eindbeoordeling op basis van opdrachten.
Stage: eindbeoordeling op basis van formulieren en verslag

Voor alle onderdelen van het diploma dat je hebt behaald zul je via TCI vrijstelling moeten aanvragen. 

De meeste examens zijn computer examens, met uitzondering van mondelinge taalvaardigheid en portfolio's keuzedelen.
Vrijstellingen zijn mogelijk wanneer je op mbo of havo of hoger een examen op het juiste niveau hebt afgesloten (2F of 3F, Engels A1, of B2)
Keuzedelen kunnen worden vrijgesteld als je examen is afgenomen door een erkend examenbureau of mbo opleiding.


Stage (BPV)
Je kunt zelf een stageplaats regelen via de website www.stagemarkt.nl of in overleg een stage beoordeling afnemen op school of  in uw eigen bedrijf.
● Volledige stage: 100 uur stage in een erkend leerbedrijf
● Wie al  aantoonbaar 100 uur ervaring heeft als (medisch) pedicure: controle bij een bpv bedrijf: 1 dag meelopen + beoordeling (opdracht en beoordeling) bij een erkend leerbedrijf in je eigen omgeving

Criteria waarop wordt beoordeeld:
○ Hygiënisch en veilig werken
○ Goede risico analyse in anamnese en in behandelplan
○ Goede conclusies, keuze voor doorverwijzen en juiste adviezen
○ Het kunnen beoordelen technieken, kunnen toepassen of op juiste wijze doorverwijzen.

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW

Data
 2020-2021  start    licentie
 Van branche naar MBO  Elk moment via E-Plaza  Inlogcode na ontvangst van de (1e) betaling 9 maanden
1x eventuele verlenging van 3 mnd 50,00 
 
Kosten
opleiding/onderdeel inschrijf  lesgeld termijnen examens
MBO 3 E-Plaza van branche naar mbo 50,00 880,00 3x 299 of 6x 152 =automatische incasso

TCI 341,-
MBO 4 E-Plaza van branche naar mbo 50,00  970,00 3x 329 of 6x 167 =automatische incasso

TCI 555,- 
MBO blended learning op aanvraag 50,00      
Indicatie vrijstellingsaanvraag TCI    150,00    
Per factuur wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Kosteloos bij toekenning subsidie (bij tijdige inschrijving)
N.B. uitsplitsing examenkosten onder het tabblad examens 
Examen
Examens zijn uitbesteed aan TCI examen in Schoonrewoerd

De kosten voor examens worden eind augustus definitief vastegesteld.

examen kosten
Rekenen 21,00 
Nederlands (3 examens) 214,00 
Keuzedeel Ondernemerschap portfolio 105,00 
Keuzedeel Digitale vaardigheden portfolio 105,00 
Keuzedeel Voorbereiding HBO portfolio 105,00 

Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling kan deze via school aanvragen bij TCI, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig.
Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat
het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn. 
Onderwijs
Deze opleiding is bedoeld om de branche opleiding op te schalen naar MBO.

Doelstelling:
Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen