Inhoud

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW
Opleiding:    Pedicure BBL - mbo3 

Sector:           Voetzorg, Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:  25406 
Locatie:          Barneveld  


Als je een BBL-traject volgt ben je een dag per week op school en werk je de overige dagen. Je doet nog meer praktijkervaring op doordat je minimaal 610 uur van je studietijd (2 á 3 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf werkt/stage loopt. Je zult bij een mbo-opleiding in de BBL-variant meer contact met collega’s en minder met studiegenoten hebben. 

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Amice opleidingscentrum is gespecialiseerd in verkorte mbo-opleidingen voor volwassenen.

De opleiding pedicure biedt je de mogelijkheid om een zinvol en zelfstandig beroep uit te gaan oefenen.

Werk is er genoeg! Voetproblemen zijn er veel meer dan men denkt. Uit onderzoek naar voetproblemen is gebleken dat meer dan 50% van de mensen een voetprobleem heeft. Die problemen bestaan o.a. uit eelt, likdoorns, schimmelnagels en ingroeiende nagels. Naast het verhelpen van voetproblemen leer je ook om goede adviezen te geven aan de cliënten. Moderne pedicures zijn professioneel opgeleide mensen. Je werkt met een code waarin alle hygiënerichtlijnen en ARBO en milieuwetten staan, waaraan de zelfstandig werkende voetverzorger moet voldoen. De opleiding sluit heel goed aan bij ervaring in de zorg.

De consument dacht tot een aantal jaren terug dat de pedicure er alleen voor oude mensen was. Inderdaad neemt, vanwege de vergrijzing, het aantal ouderen en daarmee mensen met voetproblemen toe. Tegenwoordig komen ook steeds meer jongere klanten voor een behandeling naar de pedicure ook als ze geen last hebben van hun voeten!

Wanneer je het diploma hebt behaald ben je in staat om een pedicure basisbehandeling te geven. Je kunt dan een eigen bedrijf starten of in loondienst gaan werken. Na de pedicure opleiding kun je je specialiseren als medisch pedicure branche of mbo4.


Voor wie

Voor mensen met interesse in het beroep pedicure
Voor wie nog geen startkwalififcatie heeft behaald

Instroom

Een VMBO diploma is gewenst.


Uitstroom

Als je de examens behaald hebt ontvang je het diploma pedicure MBO3.
De MBO3 BBL opleiding wordt uitgevoerd met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zowel het MBO3 als het branchediploma zijn erkend door de Branche (ProVoet).


Doorstroom

Met dit diploma kun je doorstromen naar de opleiding medisch pedicure.


Inhoud van de opleiding pedicure BBL MBO3

Opleidingsduur

9 maanden tot 1 jaar (deel E-Plaza)

Groepsgrootte: 8-14 studenten 
Definitief: 1 week voor startdatum

Vakinhoud:

  • Theorie: anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van praktijk 
  • Praktijk: basisbehandeling pedicure (18 dagdelen)
  • Ondernemersvaardigheden: start je bedrijf (E-Plaza)
  • Algemene vakken: Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap (E-Plaza)
  • Keuzedelen*): Ondernemerschap MBO (E-Plaza) plus digitale vaardigheden of Rekenen 3F, Nederlands 3F of Engels  (E-Plaza)
  • Verplichte stage.

Aanvullende opties

Ondernemersvaardigheden-Leid je bedrijf (E-Plaza)

Het deel Leid je bedrijf hoort bij de vervolgopleiding medisch pedicure. Als je nu al weet dat je verder wilt studeren kun je dit deel nu al volgen en afsluiten. Je kunt dit deel in één examen met start je bedrijf afsluiten.

                                                                                                                                       Label INSCHRIJVEN BLAUW

 
Data
2021-2022 startdata lesdagen tijd
Pedicure MBO3

13-9-2021


maandag
+ E-Plaza 
+ stage
  9.00-17.00

* Het is mogelijk om eerder te beginnen met theorie online en start je bedrijf online.
Lestijden onder voorbehoud van overheidsmaatregelen

Vraag hier het volledige rooster aan.

Wil je liever eerst een gesprek over de mogelijkheden? Maak dan nu een afspraak
Kosten
2020-2021 inschrijf- lesgeld  termijnen lesmaterialen* examens
Pedicure BBL MBO3 inclusief E-Plaza 75,00 2985,00  7 x 430 Boeken en pakket 686,00 TCI ca 980,00

Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen startdata, cursusdagen, prijzen en lesgelden wijzigen

Totaal 
Pedicure BBL - MBO3 met E-Plaza  3746,00 excl motor(zelf aanschaffen) en examens
Per factuur wordt 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

*zelf aanschaffen:
motor, ultrasoon + vloeistof, diverse plasticbakken, veiligheidsbril, hoeslaken wit en bedrijfskleding wit 

Zijn je Studiekosten aftrekbaar?
Volg je de opleiding voor je (toekomstige) beroep? Dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken. Zie de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. Je kunt deze toelichting downloaden via www.belastingdienst.nl

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen.

Subsidieregeling praktijkleren biedt subsidiemogelijkheden tot € 2.700,- per jaar per student. Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een voorwaarde voor subsidie is dat de student de begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming heeft genoten. Deze uren vloeien voort uit het onderwijsprogramma van de crebo beroepsopleiding. Dat programma is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, waarbij het bedrijf er mede zorg voor dient te dragen dat het onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden zoals gepland.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op www.rvo.nl.

 
Onderwijs
2020-2021 duur dagdelen BBL stage/werkplek SBU/week (les + huiswerk)
Pedicure BBL MBO3 1 jaar 100-120 610 uur 24 uur

De opleiding bestaat uit 1 dag per week contacturen pedicure, meestal 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk, aangevuld met E-Plaza algemene vakken, keuzedelen en ondernemersvaardigheden. Daarnaast wordt stage gelopen op een voor jou en het stagebedrijf passende tijd.

Doelstelling van de opleiding
Opdoen van kennis en vaardigheden
Kerntaak 1 Een basis pedicurebehandeling uitvoeren
-Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
-Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
-Voert een behandeling uit
-Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
-Rondt behandeling af en evalueert

Kerntaak 2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap
-Maakt een ondernemingsplan
-Kiest een vorm voor ondernemen
-Ontwikkelt bedrijfsprocessen en bereidt bedrijfsvoering voor
-Ontwikkelt een marketingstrategie

Keuzedelen: een verdieping of verbreding voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Algemene vaardigheden als Nederlands, rekenen en loopbaan- burgerschapsvaardigheden
BPV: Kennismaking met werkveld en werkervaring opdoen

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met tussentijdse toetsen en opdrachten om de verwerking van de lesstof en de toepassing zo goed mogelijk te oefenen. Proefexamen is onderdeel van het lesprogramma. Tijdens de praktijklessen zal het regelmatig nodig zijn dat je een model meebrengt.
Het maximum aantal studenten in de praktijkles is 12.


De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Amice een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Amicce.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. 

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De opleiding wordt afgesloten met examens. Als de theorie examens en de opdrachten pedicure voldoende zijn mag je op voor de proeven.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties regio-midden. 
Examen
2021-2022 Kosten
Theorie examens pedicure:
Toets 1 Aantomie
Toets 2 Pathologie
Toets 3 Theorie vd praktijk

95
95
110
Praktijk examens pedicure:
Basisbehandeling pedicure
170 
Portfolio ondernemen:
Start je bedrijf
165 
Portfolio ondernemen combi
Start en leid je bedrijf
(192) 
Algemene vakken:
Nederlands: Lezen/luisteren, Schrijven, Spreken
Rekenen


Keuzedelen (afhankelijk van keuze) Amice
Ondernemerschap mbo portfolio  
Persoonlijk profileren portfolio
Nagelstyling theorie en praktijk                      


Totaal mbo ca 1100 

Je mag praktijkexamen doen als de theorie examens zijn behaald.

De examens van Amice zijn uitbesteed aan exameninstelling TCI.
Op de examendagen kan ook een herexamen worden ingepland

Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is er geen mogelijkheid meer voor vrijstelling anatomie en ondernemen.