Inhoud

Opleiding:    Pedicure  

Sector:           Voetzorg, Uiterlijke verzorging
Crebo MBO:  25406 
Locatie:          Barneveld 

Wie al een branche diploma (medisch) pedicure heeft behaald en alsnog een mbo diploma wil halen, kan de aanvulling volgen. Met een mbo diploma wordt het gemakkelijker om door te studeren.
Op basis van het branchediploma kan vrijstelling voor de vaktechnische onderdelen worden gegeven.
Als je bij TCI examens hebt gedaan kan dit zonder vrijstellingsaanvraag. Als je niet bij TCI examen hebt gedaan zul je voor alle onderdelen van het diploma dat je hebt behaald vrijstelling moeten aanvragen.

Het aanvullend deel bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Nederlands: lezen, luisteren, schrijven en spreken (gesprekken en presenteren); voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  2. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden; voor MBO 3 op niveau 2F, voor MBO 4 op niveau 3F
  3. Engels, lezen, luisteren, schrijven en spreken, alleen voor MBO 4
  4. Loopbaan en burgerschap, ben je ouder dan 30 dan alleen loopbaan.
  5. Keuzedelen
  6. Stage (BPV) bij een SBB erkend bedrijf.
Opleiding aanvullend MBO-deel les
Je volgt de lessen Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan burgerschap en loopt stage bij een SBB erkend bedrijf.
Daarnaast krijg je de beschikking over de computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en kun je oefenen met proefexamens

Opleiding aanvullend MBO-deel sprint
Je krijgt de beschikking over computerlessen Nederlands, rekenen en Engels (mbo4) en bestudeert deze thuis. Je neemt deel aan de integrale opdracht loopbaan(burgerschap) “goede doelen activiteit” en rondt je stage af bij een SBB erkend bedrijf.

Keuzedelen
Keuzedelenzijn een verplicht onderdeel van de mbo opleiding, je kunt kiezen voor ondernemernemerschap mbo + keuze uit sportmassage of coaching bij voeding en beweging of voorbereidng HBO of digitale vaardigheden gevorderd.

Examens en vrijstellingen

Nederlands centraal: Lezen/ luisteren; Nederlands schoolexamens: Schrijven en mondelinge taalvaardigheid
Rekenen
Engels centraal: Lezen, luisteren, schrijven, mondelinge taalvaardigheid
Keuzedelen
Loopbaanburgerschap is een inspanningsverplichting, beoordeling op basis van opdrachten
Stage: beoordeling op basis van formulieren en opdrachten.

De meeste examens zijn computer examens, met uitzondering van mondelinge taalvaardigheid en een aanatal keuzedelen.
Vrijstellingen zijn mogelijk wanneer op havo, mbo of hoger een examen op het juiste niveau hebt afgesloten (2F of 3F, Engels A1, of B2)
Vrijstellingen voor keuzedelen zijn mogelijk op basis van examens bij een erkend examenbureau of mbo opleiding.
Voor het aanvragen van vrijstelling is er een aanvraagformulier, dit vind je onder het tabblad onderwijs en examens.

Stage
Je kunt zelf een stageplaats regelen via de website www.stagemarkt.nl of een stage beoordeling afnemen via de school tegen uurprijs, dit kan op school of in overleg in uw eigen bedrijf.
Data
Dit is een Maatwerk opleiding. Maak een afspraak met ons via onze contactpagina. Vermeld je telefoonnummer en we nemen contact met je op. 
Kosten
maatwerk: op aanvraag