Inhoud
Werken met het gevoel als interventie: Felt Sense en Somatic Release: een Nascholingsdag voor (Life) Coaches, NLP'ers, psychologen en social workers.

Binnen je werk als trainer / coach komen gevoelige onderwerpen ter sprake. Gevoel bespreekbaar maken en ervaren, kan leiden tot verruiming en oplossing van sommige problematiek. Dit door de connectie met het limbische systeem. Het kan belangrijk zijn voor een cliënt om bij het 'gevoel' te komen. Om te kunnen voelen dient iemand een zekere status van bewustzijn te kunnen bereiken. Het heeft dus iets met aandacht te maken. Dit noemen we de 'Felt Sense' (Levine 2010)

Tijdens deze trainingsdag leer je alle ins en outs in het werken met interventies vanuit het gevoel, je vergroot hiermee je skills als coach of therapeut aanzienlijk.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • van drielagig brein naar vijflagig brein
 • de anatomie en neuropsychologie van het gevoel
 • propriocepsis, kinesthesie en koinestheise
 • de rol van de fascie
 • lichaamsgeheugen
 • trauma en traumaverwerking
 • gesprekstechnieken om in contact te komen met gevoel
 • trechtermodel en mindfulness 2.0
 • analyse non verbale gedragingen
 • interventies
 • van felt sense naar somatic release
 • begrenzing en afbakening
Voelen en emoties lijken nauw met elkaar verbonden. Het emotionele brein is mogelijk het belangrijkste besliscentrum in ons brein (Victor Lamme 2012).
Als coach dien je dus contact te maken met dit bewustzijnsniveau van de cliënt. Het lichaam spreekt zijn eigen taal en is zelfs in staat om ervaringen op te slaan in een eigen geheugen. Het fasciale netwerk speelt hierin een centrale rol. Dit geldt voor ervaringen met impact en soms zelfs traumatisch van aard.
Somatic Release is een interventie die zorgt voor het losmaken van negatieve ervaringen opgeslagen in dit intrigerende netwerk. Dit gebeurt zonder al te veel woorden: let the body do the talking.

Onze ervaring leert dat veel cliënten dit als een zeer nuttige interventie ervaren.

Deze nascholingsdag is leerzaam en verrijkend door vooral anders leren omgaan met coachen. Het geeft een verdieping op meerdere niveaus. Allereerst van jezelf als mens. Je leert stilstaan bij ‘voelen’ en daardoor veel meer gevoel en betrokkenheid in je leven te ervaren en in je werk te leggen.
Een warmer mens wordt een mooier mens en daarmee een betere coach.
Data
 2017-2018 plaats datum  dag  tijd 
Workshop Stress Release Rotterdam 21/4  zaterdag  10.00-16.30 

kijk hier voor meer info over de workshoplocatie   
Kosten
 2017-2018  lesgeld materialen 
Workshop Stress Release  125,00  inclusief