Inhoud

Label INSCHRIJVEN BLAUW

Opleiding tot Leefstijlcoach 

Leefstijl Coaching is een prachtig beroep met veel mogelijkheden. Er zijn tegenwoordig veel opleidingen te volgen. SCHOTT & CO is als instituut onderscheidend op het gebied van ervaring en visie. Centraal in onze opleidingstrajecten staat de integrale Leefstijlbenadering. Integraal betekent bij ons dat de coach een synthese maakt tussen het leren hanteren en omgaan met stress, gezonde en lekkere voedingskeuzes en komen tot beweeggedrag en sportactiviteiten die als prettig en leuk ervaren worden. De optelsom van deze benadering leidt tot een verhoging van de vitaliteit en fitheid en bevordert de gezondheid. Cliënten leren daarbij zelfstandig en zelfsturend nieuw gezondheidsbevorderend gedrag aan. Een goede Leefstijl coach inspireert, motiveert en confronteert cliënten vanuit een positieve intentie om deze de weg te laten hervinden in de regie over hun eigen leefstijl.
Daarbij is onze Leefstijl methodiek gebaseerd op goed onderbouwde modellen en getoetst en verbeterd in de praktijk. De Nationale politie bijvoorbeeld maakt gebruik van tientallen door ons opgeleide Leefstijl Coaches. Dit in het grootste Vitaliteit en Leefstijl programma in Nederland: FIT@NP.
Nieuw traject
SCHOTT & CO biedt al jaren de opleiding tot Leefstijl Coach - Vitaal Coach aan in de vorm van modulair onderwijs. Deze drietrapsraket bestaande uit voedingscoach - functional personal trainer - life coach brengt studenten op het niveau van een integraal denkend en werkend coach.

Vanaf maart 2020 bieden wij een nieuw opleidingstraject aan in de combinatie van contactonderwijs en een digitale leeromgeving in de vorm van Blended Action Learning (BAL). De cursist krijgt dan de mogelijkheid om zelf vanuit deze digitale leeromgeving zijn studietraject vorm te geven en krijgt meer mogelijkheden om een eigen tijdpad te maken los van de contactlessen. Hierdoor kunnen wij de opleiding tot Leefstijl Coach 'verkort' aanbieden en de drie pijlers van vitaliteit per les optimaal op elkaar afgestemd aanbieden.

Wat houdt de opleiding tot Leefstijl Coach in?

In de diverse lessen maken de cursisten kennis met en doen vaardigheden op rondom het integrale model. Gezondheid is het product van gedrag dat mensen vertonen inzake hun voeding, sport en bewegen en die manier waarop men met stress omgaat. Een en ander vindt plaats in een sociale context en binnen de zin die een individu aan zijn bestaan geeft. Een analyse van het belasting - belastbaarheid mode en opmaak van de energiebalans geeft veel inzicht in het eigen gedrag. De door ons ontwikkelde YOUR VITAL QUALITY Scan© staat meestal aan het begin van een Leefstijl Coaching. De Leefstijl Coach is in staat om mensen te bevragen, inspireren, confronteren en motiveren tot nieuwe gedragsvormen die de vitaliteit ten goede komen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

Intake en anamnese cliënt
Afnemen anamnese
Werken met YOUR VITAL QUALITY Scan ©
Bepaling huidige situatie en gewenste situatie
Integraal: Voedingsgedrag en gewoonten - Sport en beweeggedrag - Stresslevel en perceptie
Voedingsdagboek - Sport en beweegdagboek - Holmes en Rahe vragenlijst - Stress perceptie lijst
Motivatie check Appelo
Verandernoodzaak - veranderbereidheid - verandervaardigheid
Fysieke metingen: lichaamssamenstelling Vetvrije massa versus vetvrije massa
Middelomtrek - Hip waist ratio
Bewegingsassessment
Fasische - tonische analyse - Sit and rise test - Core stability O'Neill fitnesstest - 1 RM bepaling - Halve Cooper - Conconitest
Omega wave metingen: Stress en readiness
Hart Ritme Variabiliteit - RMSSD - DC potential
72 uurs meting HRV gekoppeld aan activiteiten en slaapdagboek
Afbakening : rode vlagen - gele vlaggen - oranje vlaggen
Psychopathologie

Individu specificiteit: GEMS Body Typing concept ©
Body Typing en Muscle dominance: Type IIB - IIA - I
Mitochondria
Body Typing vragenlijst
DNA - methylering
Genetica versus epigenetica
Evolutie - omgevingsdruk - genetische variatie - toeval - survival of the fittest
Interventies afstemmen op uniek Body Type: stressperceptie - voedingsadvies - beweegplan
Doel gerelateerd

Anatomie en fysiologie
Spijsverteringsstelsel
Nieuwe anatomie bewegingsapparaat
Het perspectief van bewegingsketens en fasciale anatomie
Neuro anatomie: bouw van ons brein en zenuwstelsel
Integratie anatomie: het totale beeld: de fasciale samenhang
Snijzaalbezoek Erasmus Universiteit (optioneel)

Hormonenleer
Katabool versus anabool
Grauss (Bell's) curve en hormonen
Receptor gevoeligheid en optimale werking
Hormonen vragenlijsten
De basis: Cortisol - Insuline - Melatonine:

Neuropsychologie en stressfysiologie
Het begrip stress vanuit meerdimensionaal perspectief
Ons vierlagig brein
Stressfasen en kenmerken: alarm - aanpassing - rust en herstel - uitputting
HPA-as
amygdala - hypothalamus - prefrontale cortex - hippocampus
Van stress naar trauma

Communicatieve vaardigheden en coaching
Verbaal en non verbaal
VAKOG stijlen
Onder de waterlijn
Coachen vanuit de metapositie en introjectie en projectie
Spelen met associatie en dissociatie
Van problemen en beperkingen naar mogelijkheden en kansen
Motivatiepsychologie
Coping stijlen: Hoe ga ik om met stress?
Het mentale kracht model: naar een optimale prestatietoestand
Plussen en minnen: adem optimalisatie
Doelen stellen – visualiseren – energiemanagement – actie/reflectie – gedachtetraining – waarneemstanden – ankeren en physiology of excellence
Werken met interventies: wanneer en welke?
Interventies gekoppeld aan beleving van stress
Interventies gekoppeld aan stressreactie
Ontspanning en slaap
Hervind je creativiteit: mindmapping – omdenken

Bewegen, sporten, trainen
Het GEMS perspectief
De trainingsdriehoek van resultaat: overload - specifiek - transfer - resultaat
GEMS model vertaling naar training
De motoren: power - melkzuur - zuurstof - fasciale energie
Hormonale respons op training
Didactische vaardigheden sport en bewegen
De loopbeweging onder de loep
Het werken met fitnessapparatuur: mogelijkheden en beperkingen
Haltertraining: barbell en dumbellwerk
Leren werken met diverse materialen: kettlebells, zandzakken, battleropes, clubbells, slosh bags, power sleds etc.
Circuittraining
Bodyweight training
Trainingsleer en trainingswetmatigheden
Specifieke training: Coördinatie – Lenigheid – Uithouding – Kracht – Snelheid – Agility – Plyometrie – Stabiliteit
Periodiseren van trainingsopbouw: macro – , meso en microcyclus

Herstelbelemmering en aspecifieke klachten
De rol van stress
Blessureleer
Bouw en herstelfasen bindweefsel
Specifieke klachten
Bewegen bij aspecifieke syndromen: stemmingsstoornissen – artrose – chronische lage rug – en of nekpijn – diabetes type II en metabool syndroom – osteoporose
Specifieke methodieken: concentric only, eccentric failure, veilig trainen bij blessures

Algemene Voedingsleer
basaal metabolisme berekenen
de energiebehoefte
Berekenen voeding/energieprocenten
macronutriënten: eiwitten, vetten en koolhydraten en vezels
Vochthuishouding
Vitamines
Mineralen
Fytonutriënten
Alcohol
Zoetstoffen
Normen Richtlijnen Gezonde Voeding
Beweegnorm/beweegadviezen
Levensmiddelenleer
Etiketten lezen
Opstellen voedingsadvies op maat met aandacht voor leefstijl

Hoe ziet een lesdag tijdens de Leefstijl Coach training eruit?

Een lesdag bestaat uit twee dagdelen. Alle lessen kennen een sterk interactief karakter. De ochtend staat meestal in het kader van theorie, de middag wordt praktisch ingevuld. Meestal is er sprake van twee lesdagen rondom een onderwerp. Dus communicatie, voeding, bewegen, sporten en stress wisselen elkaar af in blokken van twee contactdagen. De cursisten bereiden lessen voor vanuit de digitale leeromgeving (BAL) en reflecteren op hun eigen ontwikkelingen en opdrachten middels een portfolio opbouw in de digitale omgeving. Ook zijn er diverse praktische intervisie momenten om te oefenen onder begeleiding van docenten, die ervaren zijn in het werkveld van coaching en training.

Ons docententeam

Onze docenten zijn ervaren coaches en trainers. Psychologen, mentale kracht trainers, voedingsdeskundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, gezondheidswetenschappers en (top)sportbegeleiders: mensen met kennis van zaken, ook vanuit de eigen levenservaring. Open, reflectief, interactief en prikkelend nemen zij je mee op de mooie reis die je brengt tot het vak van coach. Met twee benen op de grond en waar nodig een klein beetje in de wolken.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Met de opleiding tot Leefstijlcoach / Vitaal Coach komen vele beroepsmogelijkheden in beeld:

Werken als zelfstandig Leefstijlcoach / Vitaal Coach in eigen praktijk
Werken als coach binnen diverse instellingen: Nationale politie, defensie, brandweer, bedrijfsleven
Binnen zorginstellingen en ziekenhuizen
Wij detacheren regelmatig coaches binnen bovengenoemde instellingen

Binnen gezondheidscentra, huisartsenpraktijk of fysiotherapiepraktijk
Binnen fitnesscentra en sportscholen
Aan de slag binnen sportverenigingen
Begeleiden van individuele sporters
Zelfstandig groepstrainingen opzetten
Met specifieke doelgroepen aan de slag: bijvoorbeeld overgewicht – aspecifieke klachtenbeelden – stressgerelateerde klachten
Metingen verrichten met de Omega wave en/of 72 uur HRV metingen en hiermee trainingen faciliteren voor mens en bedrijf
Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor iedereen die interesse heeft in gezondheid en gezondheidsbevorderend gedrag. Wil jij een echte professional worden met diepgaande kennis rondom alles wat met leefstijl en vitaliteit te maken heeft? Heb je een brede en integrale visie en wil je vanuit een positief gevoel mensen gaan coachen en trainen? Dan hebben wij de opleiding voor jou. Gebaseerd op de meest recente informatie uit de wereld van coaching en training en heel veel praktijkervaring. En bedenk daarbij.... 'Vitaliteit is het mooiste geschenk dat je nu aan jezelf cadeau kunt geven om later uit te pakken.'


Erkenningen/accreditaties

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO en gewaardeerd met 78 EC (HBO) punten.

Label INSCHRIJVEN BLAUW 

DATA
 2020-2021  plaats datum   lesdag  tijd
 Leefstijlcoach   omgeving Utrecht
10/9/2020  donderdag  10.00-16.00

volledig rooster Leefstijlcoach september 2020 
KOSTEN
2020-2021 inschrijf  lesgeld termijnen  materiaal  examen
Leefstijlcoach  50,00  3500,00 10x  digitaal lesmateriaal 190,00
HRV meting 225,00
415,00
 175,00